ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ณ วัดป่าศรีรัตนะ บ้านสวนฝ้าย หมู่ 7 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หนองบักดอ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยจากอาคารสูง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับอำเภอเดชอุดม จัดทำโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับอำเภอเดชอุดม นำโดยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภเดชอุดม นายสาคร จิตตัง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และจิตอาสา ได้เข้าเยี่ยม นายเสกสรรค์ แก่นกุล หมู่ 8 บ้านหนองบัวหลวง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสบเหตุจากการช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตอาสา จนได้รับบาดเจ็บ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้นำเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าชมศึกษาการทำต้นเทียนพรรษา ณ วัดเมืองเดช และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562
View the embedded image gallery online at:
http://somsaad.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria0750b80a55
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ