วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562 13:25

ประกาศ ก.อบต.จ.อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่ตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศ ก.อบต.จ.อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่ตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ