วันอังคาร, 14 มกราคม 2563 11:07

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ได้แก่

๑. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ