วันพุธ, 25 กันยายน 2562 15:41

ประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 13 บ้านม่วงสามัคคี (สายนายถาวร ศรีจำปา - บ้านนายเฉลียว จันทร์เลื่ิอน)

 กำหนดราคากลางประกาศราคากลาง รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 13 บ้านม่วงสามัคคี (สายนายถาวร ศรีจำปา - บ้านนายเฉลียว จันทร์เลื่ิอน) ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ