Hot News :
วันอังคาร, 23 มิถุนายน 2563 15:13

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านสวนฝ้าย (สายบ้านนายเส็ง รัตนา - สามแยกต้นไทร)

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านสวนฝ้าย  (สายบ้านนายเส็ง รัตนา - สามแยกต้นไทร) รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ