วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2563 14:32

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านม่วง (สายบ้านนางเกษร ศรีรักษา - บ้านนายนิกร วงษ์คำ)

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านม่วง  (สายบ้านนางเกษร ศรีรักษา - บ้านนายนิกร วงษ์คำ) รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ