สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อตรวจสอบการมีและใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ถูกวิธี และเชิญชวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก 

[ 01-01-2867 ] Hits:319

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

[ 19-09-2566 ] Hits:588

โครงการปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด และกิจกรรม big cleaning ณ วัดสวนฝ้าย เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน จิตอาสาตำบลสมสะอาด ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด และกิจกรรม big cleaning ณ วัดสวนฝ้าย เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

[ 27-07-2566 ] Hits:732

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันทุจริต ประจำปี 2566 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566

[ 03-07-2566 ] Hits:674

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

      โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยอาศัยสถานที่วัดบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลสมสะอาด ใช้ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลสมสะอาด โดยมีนายคำ สะอาดรัตน์ เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดบ้านม่วง มาตั้งในที่ดินของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ระหว่างบ้านม่วง กับ บ้านนาดี โดยมีนายประวัติ ศรีสุระ เป็นครูใหญ่

[ 01-04-2565 ] Hits:2061

กลุ่มข้าวกล้องงอก

กลุ่มข้าวกล้องงอก  สถานที่ตั้ง   บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี        เป็นกลุ่มที่นำเอาข้าวกล้องงอกมาแปรรูปในแบบอาหารเสริมที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารเสริม

[ 06-01-2566 ] Hits:1630

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ