ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 95 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 3 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 53 ลงวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกในวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ