Hot News :
ผู้บริหาร

นายวินัย ประฐม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 084-8302-059

นายสงคราม ศรีจันทร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 080-1732-264

นายจิรชาติ หินศรี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 085-6380-397

นายทองลา ภูษา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 093-5707-785

นายนุลาศ หิรัญคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 080-1732264

นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 0xx-xxxxxxxx

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ