กองคลัง

นางจรัสแสง มีชาติ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวบุญรักษา ศรีนพวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางดวงจันทร์ พิลารัตน์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวพรณิชา รุ่งเรือง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นายศิรกฤช ศรีสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพิสมัย พรมศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางมุฑิตา อินทร์สอน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอรุณประไพ วัลคำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ