สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

-               เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

[ 01-02-2566 ] Hits:33

กิจกรรมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

-         -          วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10:30 น. นำโดย นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายบัวเรียน พรมศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี...

[ 26-12-2565 ] Hits:65

กิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บ้านพักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เพื่อเป็นต้นเบบขยายผลสู่ส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ทุกครัวเรือนต่อไป  

[ 15-11-2565 ] Hits:90

โครงการ "อบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินและศึกษาดูงาน" ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้ารับการอบรม ตาม โครงการ "อบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินและศึกษาดูงาน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

[ 22-07-2565 ] Hits:129

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

      โรงเรียนบ้านม่วงนาดี ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยอาศัยสถานที่วัดบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลสมสะอาด ใช้ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลสมสะอาด โดยมีนายคำ สะอาดรัตน์ เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดบ้านม่วง มาตั้งในที่ดินของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ระหว่างบ้านม่วง กับ บ้านนาดี โดยมีนายประวัติ ศรีสุระ เป็นครูใหญ่

[ 01-04-2565 ] Hits:511

บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มที่นำเอาข้าวกล้องงอกมาแปรรูปในแบบอาหารเสริมที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารเสริม

บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มที่นำเอาข้าวกล้องงอกมาแปรรูปในแบบอาหารเสริมที่เพิ่มคุณค่าทางอาหารเสริม

[ 06-01-2565 ] Hits:257

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ