ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการ "ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หนองกะบา หมู่ 10 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายนุลาศ หิรัญคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National flag day ) ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 นายนุลาศ หิรัญคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างส่วนตำบลสมสะอาด ทำการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

&วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายนุลาศ หิรัญคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างส่วนตำบลสมสะอาดกิจกรรมมอบสิ่งของแก่ผู้กักตัว ตามมาตรการคควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (หมู่ 1-7-8-9-12)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ