รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระบบe-PLanNACC)รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 08 เมษายน 2565 15:36

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดทำรายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระบบe-PLanNACC)รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ