รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์, 08 เมษายน 2565 16:58

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ