ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดและแนวทางปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำเพื่อเป้นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

วันอังคาร, 23 เมษายน 2567 11:49

ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดและแนวทางปฏิบัติข้อควรทำและไม่ควรทำเพื่อเป้นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ