รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

วันจันทร์, 13 มีนาคม 2566 10:09

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายะเอียดตามเอกสารแนบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ