รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 14 ธันวาคม 2564 17:16

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ